Fortellerkunst

Pikeværelset

En god historie er poengtert, har substans og engasjerer de som får høre den.

De fleste har noen gode historier på lager – men ofte kan det være vanskelig å formidle dem slik man ønsker. Kanskje er utfordringen at man ofte vil ha så mye med i den historien man ønsker å fortelle sine kunder eller medarbeidere. Derfor kan det være nyttig å la andre med et mer distansert forhold til historien komme med innspill på selve formidlingen.

Det er også mye å hente på å diskutere form og innhold i forhold til hvordan effektiv kommunikasjon kan være med på å bygge god kultur. Vi er gjerne en sparringpartner på dette området.