E-postbaserte nyhetsbrev

E-postbaserte nyhetsbrev

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien skaper mange spennende muligheter, men representerer også utfordringer.

Blant annet i forhold til å utnytte ny teknologi på en slik måte at man får utbytte av investeringene som gjøres. Hvordan skape digital kompetanse, og hvordan velge hva man skal satse på? En gjennomgang av eksisterende informasjonsaktiviteter og hvordan ny teknologi kan forsterke og forbedre løsningene på dette området, er en nyttig del av det å drive strategisk informasjon. Bruk av informasjonsmoduler kan være et praktisk hjelpemiddel i den sammenheng. Ta kontakt for nærmere informasjon.