De riktige ordene

De riktige ordene

Det er ofte vanskelig å finne de riktige ordene…

…som gjør at både avsender og mottaker av et budskap har nøyaktig samme oppfatning av det som blir sagt. Det er en konstant utfordring for alle som har noe å formidle. Derfor er det alltid en spennende oppgave å finne en form som passer både budskap og målgruppe. Og hva ønsker man egentlig å si? Hva er det viktigste å få frem, og hvordan spisser man et budskap?

«Der er pudsigt, at der med de relativt faa Ord, som findes i Sproget, kan siges saa meget Sludder»
Robert Storm Pedersen