Å tale andres sak

Å tale andres sak

Hvordan man bygger opp en tekst,
avhenger av innhold og form.

Og selvfølgelig har målgruppen vi ønsker å nå stor innvirkning på hvordan vi formulerer oss. Det har også den kanalen som velges. Skal du presentere noe på en web-side, lønner det seg å ha en annen form enn om du skal lage en artikkel i et magasin.

Vi har i mange år arbeidet med å formidle forskjellige typer stoff for ulike bransjer i en rekke kanaler. Det «å tale andres sak» gjennom å utforme tekster tilpasset aktuelle målgrupper er noe vi arbeider med hver eneste dag. Ønsker du innspill på hva vi kan bidra med på dette området, hører vi gjerne fra deg.