Om Sjo og Floyd

Thomas Xavier FloydThomas X. Floyd har bl.a. studert fotografi ved anerkjente Brooks Institute i California. Han har bred og variert erfaring fra et fag som har opplevd store endringer de siste årene. Utviklingen av digitale medier og teknikker har gitt nye muligheter rent fototeknisk, men også utfordringer i forhold til å tilpasse et visuelt uttrykk til nye formater og plattformer. Men det gode nærværet, den gjennomførte komposisjonen og evnen til å fange øyeblikket er fortsatt grunnleggende nødvendig for å skape et godt bilde – og også det som gjør fotografering til et utrolig spennende yrke.

Nils Henrik SjoNils Henrik Sjo har vært informasjonsrådgiver i mer enn 20 år. Han har arbeidet med en rekke ulike kunder innen luftfart, farmasi, oljeindustri og matrelatert virksomhet. De siste årene har han drevet selskapet Sjo Kommunikasjon AS som i hovedsak har kunder innenfor næringsmiddelindustri, storhusholdning og servicehandel.