Hopp til innholdet
Hjem » Blogg » Hvordan skape en god markedsstrategi for digital markedsføring?

Hvordan skape en god markedsstrategi for digital markedsføring?

En markedsstrategi er en detaljert plan som beskriver hvordan man skal nå etablerte markedsmål. Den er også et nyttig verktøy for å gjennomføre en målrettet digital markedsføring.

For å utarbeide en markedsføringsstrategi som fungerer, og som er til hjelp i arbeidet med å oppnå bedre synlighet, er det helt avgjørende å ha konkrete målsettinger. Det sikrer relevante tiltak og gir den beste forutsetningen for å skape kontinuitet i markedsføringsarbeidet. Samtidig vil en god plan være med på å forplikte alle involverte i de tiltakene som beskrives i planen.

Innsikt og status

For å utarbeide en effektiv markedsstrategi er det nødvendig med innsikt i det markedet man opererer i. Hvem er markedsleder? Hvem er våre konkurrenter? Hvilke trender preger markedet akkurat nå? Og ikke minst, hva er kundene våre opptatt av?

Dette kombinert med en evaluering av gjennomførte markedstiltak gir et godt utgangspunkt for å sette konkrete mål for en fremtidig markedsstrategi.

Tydelig og målbart

En markedsføringsplan bør være enkel å forstå med et lettfattelig språk som tydelig formidler hva som skal gjøres når og hvem som er ansvarlig for de ulike aktivitetene. Aktivitetene det legges opp til bør også være målbare.

Realistiske forventninger

Overambisiøse målsettinger har den kjedelige effekten at det svekker troen på egen gjennomføringsevne. Selvfølgelig bør man være ambisiøs, men både mål og midler må være realistiske for den virkeligheten og det markedet man er en del av – og ikke minst de ressursene man har til rådighet.

Produkt- eller innholdsmarkedsføring?

I en markedsplan er det fornuftig å skille mellom aktiviteter og tiltak knyttet til ren produktmarkedsføring og aktivitetene som er en del av virksomhetens innholdsmarkedsføring (såkalt content marketing). Produktmarkedsføring kjennetegnes som regel ved at en aktivitet har en konkret start- og avslutningsdato. Når det gjelder innholdsmarkedsføring, er dette en kontinuerlig prosess hvor målet er å bygge omdømme over tid.

Hvor vil du synes?

Det er en rekke ulike faktorer som er med på å avgjøre hvilke kanaler du bør velge for å kommunisere budskapet ditt. Digital markedsføring i en eller annen form vil være et naturlig valg for de fleste, både når det gjelder konkrete salgsaktiviteter og innholdsmarkedsføring.

Første bud er å utvikle egne hjemmesider med godt innhold skrevet i et lettfattelig og godt språk. Her er det også mye å hente på å gjennomføre en målrettet søkeordsanalyse. Når dette er på plass, starter arbeidet med å synliggjøre egne nettsider i sosiale media. Mange benytter seg også av nyhetsbrev, og ofte er en kombinasjon av flere virkemidler det som skaper de beste resultatene.