Hopp til innholdet
Hjem » Bedriftsfoto » Bedriftsfoto › Arkitekturfoto

Bedriftsfoto › Arkitekturfoto

Interiør og eksteriør

Å fotografere byggverk er spennende. Både fra innsiden og fra utsiden. Det handler om å – etter beste evne – fortolke arkitektenes og interiørarkitektenes visjoner for det ferdige bygget. Jo flere designmessige hint som arkitektene har lagt inn – i form av symboler, ornamentikk og særegne løsninger – jo mer er det å leke med for fotografen. Og jo mer spennende blir bildene.

Mer enn rom

Eksteriør- og interiørfoto kan på overflaten ligne litt på eiendomsfotografering. Men dette er to vidt forskjellige disipliner, med helt ulike mål for øye. Eiendomsfotografens bilder skal selge eiendom. Arkitekturfotografiet skal leke med form og funksjon for å skape nysgjerrighet, og en følelse av sjelelig kontakt med arkitektenes egne tanker.